Sådan skaber du en god organisationskultur

Hvad kræver det egentlig at skabe en god organisationskultur? Det spørgmål sætter Paul Alof under lup i bogen Passion Capital.

I artiklen her går vi i dybden med 4 af Pauls konkrete tips. Tips til organisationskultur, som du kan bruge i din projektledelse.

1. Ansæt de rigtige mennesker

Prioter passion og engagement, frem for erfaringer, når du ansætter nye medarbejdere. Der er stakkevis af ansøgere med imponerende CV’er, men du skal fokusere på at finde de medarbejdere, der vil arbejde for de samme mål og visioner som dig. Din organisation skal ikke være en trædesten videre til medarbejdernes drøm. Organisationen skal være deres drøm.

Derfor skal du stille dine kommende medarbejdere de rigtige spørgsmål:

Du er nødt til at kunne mærke, at dine nye medarbejdere er engagerede og passionerede omkring de samme ting som dig selv.

2. Kommunikation

Kommunikation er en af grundstenene i en god organisationskulturKommunikation er en central del af en god virksomhedskultur. Når du har samlet det helt rigtige hold, så er det vigtigt, at I løbene taler om retningen. I skal diskuttere, hvad der går godt, så I kan gøre mere, og hvad der går skidt, så I kan analysere jer frem til en løsning.

Det skaber et stærkt fællesskab og fodslag, når I er fælles om at finde frem til løsninger og fejrer succeser sammen. Det er eksempelvis også en del af organisationspsykologen Edgar Scheins definition af kultur:

“Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig mens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.”

En stærk kultur løser problemerne og vokser af læringen. Grobunden for sådan et fællesskab er en tryg og tillidsfuld åbenhed, hvor medarbejderne tør at sige deres mening frit.

Når vi taler om kommunikation, så har vi det med at fokusere meget snævert på at tale, men det er mindst lige så vigtigt at lytte. Den stærke kultur vokser frem, når vi lytter til hinanden. Det er ikke bare lederne, der skal lytte aktivt til ledelsen. Det er også organisationen, der skal lytte til verden udenfor. Hvis vi lukker ørerne for andre, så lukker vi døren for udvikling.

3. Du skal lappe brodne kar

Hvis du har en stærk kultur, hvor medarbejderne er drevet af passion, så skal du passe på den. Kultur er ikke en statisk størrelse. Den skabes hele tiden i samspillet mellem de mennesker, der er en del af den. Derfor er den gode organisationskultur også skrøbelig. Specielt overfor de brodne kar. Paul Alof kalder dem ‘whiners’, altså dem der beklager sig.

De kan være svære at spotte. De står ikke nødvendigvis lige på talerstolen til møder og får luft for deres holdninger. Typisk er det en mere subtil modstand, der vokser i private samtaler, hvor de sår tvivl. Det er en tvivl, der kvæler al engagement i organisationen. Ikke fra den ene dag til den anden, men stille og roligt.

Der kan være mange grunde til, at en medarbejder bliver en ‘whiner’. Det handler oftest om fejlplaceringer, dårlig trivsel eller lignende. I en stærk engageret organisation, er det vigtigt, at medarbejderne deler den passion, som driver organisationen frem. Derfor er du nødt til at arbejde med de medarbejdere, der brokker sig. Der er ikke noget galt med en sund debat, det er den hovedløse klagesang, der skal stoppes.

4. Forskellighed er en styrke

Et stærkt team udnytter hinandens forskellighederVi plejer at sige: Lige børn leger bedst. Problemet er måske bare, at de ikke udvikler sig. Vi lærer ikke meget af mennesker, der ligner os selv. Og hvis du arbejder med eksempelvis Belbin Teamroller, så er hele pointen, at du skal have besat forskellige roller i et team, før du får et perfekt sammensat hold.

Forskelligehederne stimulerer debat, det udfordrer den enkeltes syn på verden og lærer os om andre måder at være på. Det du skal huske er, at du lærer alle i organisationen, at de er forskellige. Forskelle er ikke altid lige lette at leve med. De kræver opmærksomhed. Hvis du arbejder opmærksomt med det, så kan du danne en kultur, hvor forskelligheder er grobund for udvikling og ikke konflikt.

Hvis du lykkedes med at skabe en god organisationskultur, så har du et fantastisk grundlag for at nå målene og undgå de værste faldgruber i projektplanen.

De fire råd er inspireret af Passion Capital: The World’s Most Valuable Asset af Paul Alof