High Performing teams med Belbin-teamroller

Meredith Belbin er en engelsk psykolog, der har udviklet en opskrift på det perfekte High Performance Team. Meredith Belbin har gennem ni år studeret forskellige teams med fokus på, hvordan vi samarbejder i en gruppe. Det spændende resultat af Belbins forskning er, at alle teams – der klarede sig godt – bestod af medlemmer, der udfyldte ni grundlæggende roller.

Hvis du kender de ni teamroller, så kan du rekruttere medarbejdere strategisk ind på dit næste projektteam, så du øger jeres potentiale for at blive et high performing team. Og sikrer, at projektet ikke fejler.

Hvorfor skal du bruge Belbins Teamroller?

Belbins teamroller sikrer, at du har den rigtige kombination af personlige kompetencer på dit projektteam. Det skaber en helt fantastisk synergi effekt, når du samler forskellige medarbejdere.

Udfordringen ved skulle samle mange forskellige personprofiler på det samme team er, at medarbejderne får svært ved at forstå hinanden. En af dine medarbejdere vil være meget fokuseret på, at alle detaljer er fuldstændig på plads. En anden vil bare videre med nye spændende opgaver.

Med Belbins teamroller får dine medarbejdere et værktøj til at tale om hinandens styrker, tilladelige svagheder, og hvordan de bruger hinanden bedst muligt. Det sikrer, at I kommer godt gennem projektets faser.

Hvordan finder jeg min teamrolle?

De fleste vil få et godt indtryk af, hvilken teamrolle (eller roller), som de befinder sig godt i, når de ser oversigten over teamroller. Så alene bevidstheden om, at vi alle har forskellige præferencer i teamsamarbejdet, kan få en stor effekt på effekten af jeres samarbejde, og de resultater I leverer sammen.

Hvis du som projektleder gerne vil arbejde endnu mere fokuseret med Belbins teamroller, så skal du finde en certificeret konsulent, der kan hjælpe med at få kortlagt jeres teamroller.

Hvem er Belbins ni teamroller

Alle teamroller har særegne styrker og tilladelige svagheder – som Meredith Belbin kalder det. Her gennemgår vi styrkerne og de tilladelige svagheder for hver af de ni teamroller:

  1. Idemager
  2. Kontaktskaber
  3. Koordinator
  4. Opstarter
  5. Analysator
  6. Formidler
  7. Organisator
  8. Specialist
  9. Afslutter

Sådan kender du idemageren

Styrker i samarbejdet:

Tilladelige svagheder:

Sådan kender du kontaktskaberen

Styrker i samarbejdet:

Tilladelige svagheder:

Sådan kender du koordinatoren

Styrker i samarbejdet:

Tilladelige svagheder

Sådan kender du opstarteren

Styrker i samarbejdet:

Tilladelige svagheder

Sådan kender du analysatoren

Styrker i samarbejdet

Tilladelige svagheder

Sådan kender du formidleren

Styrker i samarbejdet

Tilladelige svagheder

Sådan kender du organisatoren

Styrker i samarbejdet

Tilladelige svagheder

Sådan kender du specialisten

Styrker i samarbejdet

Tilladelige svagheder

Sådan kender du afslutteren

Styrker i samarbejdet

Tilladelige svagheder