Interessentanalyse

Interessentanalysen hjælper dig som projektleder, når du skal have overblik over projektets vigtigste interessenter, og hvordan du håndterer dem i projektets levetid.

Og det er både, når det går godt, eller når det hele er ved at glide af sporet i dit projekt. Her får du en trin-for-trin guide til at lave en interessentanalyse.

Hvad er en interessentanalyse?

En interessentanalyse har som formål, at du får identificeret og lavet en plan for håndtering af forskellige grupper, der har en interesse ind i dit projekt.

Helt overordnet skelner vi mellem fire forskellige typer af interessenter. De veksler mellem, hvor stor indflydelse de har på dit projekt og hvor meget de bliver påvirket.

De fire forskellige typer af interessenter er:

Personer der er en ressource ind i projektet

De har stor indflydelse på projektet og bliver også påvirket af resultatet

Grå eminence

De har stor indflydelse på gennemførelsen af projektet, men bliver ikke påvirket af resultatet

Dem der er gidsler i projektet

De har meget lille indflydelse på selve projektets gennemførelse, men bliver påvirket af resultatet

Eksterne interessenter

De har lille indflydelse på dit projekt, og bliver heller ikke påvirket af resultatet

Der er stor forskel på, hvordan du håndterer de enkelte grupper af interessenter i dit projekt. Med interessentanalysen får du dem kortlagt og samtidig lavet en plan for, hvordan du håndtererde vigtigste interessenter.

Sådan laver du en interessentanalyse

Når du skal igang med din interessentanalyse, så kan du dele det op i følgende fem trin, der hver skal besvare et primært spørgsmål:

Hvem er interessenterne?

Start med en brainstorm, hvor du får alle mulige og umulige personer, institutioner og organisationer ned på papir. Og gerne hvad du ved i forhold til både perioden før, under og efter selve projektet. Det kan eksempelvis være drift og implementering af nye teknologier.

Helt kort handler det om: Hvem kommer i berøring med projektet?

Hvordan skal interessenter grupperes?

Og nu skal du så have grupperet dine interessenter. Så du kan bevare overblikket og lettere prioritere.

Her kan du med fordel tegne et matrix, hvor indflydelse på projektet er på den ene akse. Og påvirkning af projektets resultater er på den anden akse.

På den måde kan du inddele i:

Hvad er de enkelte interessenters krav i projektet?

Nu skal du have beskrevet de enkelte interessenter. Det kan du gøre ved eksempelvis at besvare følgende spørgsmål om den enkelte interessent:

Det sidste og vigtige punkt er at få din interessentanalyse ud at leve i projektets målsætninger, risikoanalyse og milepælsplan. Bare for at nævne nogle få punkter. Det kan være en vigtig årsag til at forhindre, at projektet fejler.